تبلیغات
دامپزشکی و اطلاعاتی در رابطه با آن - نوك چینی
همدیگر خواری در بین طیور در همه سنین وجود داشته و امری اجتناب ناپذیراست . روشهائی برای جلوگیری از این امر وجود دارد .معمولی ترین روش نوك چینی جوجه هاست ولی باید نوك چینی در سنی انجام شود كه زیانی به جوجه ها نرسد .نوك چینی حتی تا قبل از شروع تولید نیز می تواند انجام پذیرد ولی بهترین نتیجه از نوك چینی در سنین پایین بدست می آید .
مقصود از نوك چینی خوب انجام دو كار است:
1-   تا حد امكان با استرس كمی همراه باشد .
2-   نوك طیور طوری قطع گردد كه مجدداً رشد نكند .
نوك چینی باید بدقت انجام شود برای صحت اینكار تجربه كافی لازم است .محل صحیح و دقیق قطع و داغ نمودن نوك از اهمیت ویژه ای برخوردار است .اغلب وقتی نوك چینی به دقت انجام نمی گیرد ، استرس بیش از حد تولید شده و نوك جوجه زیاد یا كم قطع می گردد، در صورتیكه نوك جوجه كم قطع گردد منقار مجدداًٌ رشد كرده و بالاخره به اندازه طبیعی (یا نزدیك به اندازه طبیعی) خواهد رسید .
 

محسنات و معایب نوك چینی
نوك چینی دارای محسنات و معایبی است ولی مطمئناً محسنات آن بیش از معایبش می باشد .همدیگر خواری در گله بصورت كشیدن پر و یا كندن پر یا نوك زدن به مخرج و یا حتی گاهی جنگیدن شروع شده و در نهایت منجر به فاجعه خواهد گردید. این موضوع بصورت عادت در می آید، زیرا طیور مبتلا به این معضل عادت خود را به طیور دیگر القاء نموده و خیلی زود همدیگرخواری در گله شایع می شود .
 

محسنات نوك چینی
1-   نوك زدن به انگشت پا كاهش می یابد .
2-   استرس كمتری به گله وارد می نماید .
3-   باعث جلوگیری از پركنی و همدیگر خواری در سنین اولیه می شود .
4-   راندمان غذائی بعلت كاهش ریخت و پاش دان بهتر می شود .
5-   چون تعداد كمتری از طیور گله حذف خواهند شد، درصد زنده مانی بالاتر خواهد بود .
6-   یكنواختی گله بهتر می شود .
 

معایب نو چینی
1-   وزن جوجه ها برای مدت 1 تا 2 هفته پس از نوك چینی كاهش خواهد یافت .
2-   پس از نوك چینی برای مدت طولانی رشد كاهش خواهد یافت، حدود 10تا 20 هفته طول می كشد تا با مصرف غذای تمام وقت، جوجه ها به وزنی مشابه وزن جوجه های نوك چینی نشده برسند .
3-   نوك چینی ممكن است باعث تأخیر دربلوغ جنسی شده، وزن بدن در هنگام بلوغ كاهش یافته و تولید تخم مرغ را نیز كاهش دهد، ولی نوك چینی هیچ تأثیری براندازه تخم مرغ نخواهد داشت .
 

نوك چینی با تیغه داغ
برای انجام نوك چینی مناسب بر روی یك پرنده ، بخشی از فك بالائی و پائینی بوسیله یك دستگاه الكتریكی قطع كننده با حرارت ºc815 برداشته می شود .دستگاه اتوماتیك بوده وبا فشار نوك جوجه ها به ماشه آن، تیغه ای پائین آمده ونوك جوجه را قطع مینماید .تیغه داغ نه تنها نوك را قطع می كند بلكه بعنوان یك وسیله داغ كننده عملكرده و بافتهای مولد نوك را معدوم می نماید .در نوك چینی با تیغه داغ باید دقت نمود كه زبان جوجه سوزانیده نشود .
 

روشهای نوك چینی
روشهای متعدد و سنین مختلفی برای نوك چینی موثر وجود دارد .در اغلب موارد سن جوجه ها تعیین كننده روش نوك چینی خواهد بود .

نوك چینی انسدادی در سن 6 تا 8 روزگی
. این روش یكی از بهترین طرق نوك چینی پولتهائی است كه بعداً بعنوان تخمگذار نگهدای خواهند شد .ولی تأثیر آن در نژادهای مختلف لگهرون یكسان نیست .در این سن به راحتی می توان جوجه ها را گرفت و سرعت عمل هم خوب خواهدبود .ولی در این روش تمیز بودن بی نهایت اهمیت دارد، بطوریكه اغلب این روش را نوك چینی ظریف می نامند .
تجارب انجام شده نشان می دهد كه برای انجام این روش مهارت خیلی مهم است و خیلی ها در انجام آن با شكست مواجه شده اند .بهرحال وقتی كه با این روش نوك جوجه قطع و داغ می گردد مجدداً رشد نخواهد كرد و نوك چینی بعدی لازم نخواهد شد .جوجه ها بوسیله یك ماشین نوك چینی الكتریكی كه دارای یك صفحه راهنما و یك سوراخ به قطر 44/0 سانتیمتر است نوك چینی میشوند . درجات بیشتر عمق سوراخ در مواردیكه جوجه ها بزرگتر از حد طبیعی باشند استفاده می گردند .جوجه را طوری نگه میدارند كه انگشت شست پشت سر او قرار گرفته و انگشت نشانه زیر گلویش باشد .منقار بسته را در داخل سوراخ دستگاه قرار می دهیم و فشار ناچیزی برگلوی جوجه وارد می نمائید تا زبان او به عقب بازگردد .نوك منقار با ماشه دستگاه برخورد كرده، تیغه پایین آمده و نوك جوجه بطور اتوماتیك قطع می شود .بین محل قطع نوك بالائی و سوراخهای بینی باید به اندازه ضخامت یك سكه پنج ریالی (2 میلیمتر) فاصله وجود داشته باشد .
نوك پایین باید كمی بلندتر از نوك بالائی باشد برای این منظور هنگام قرار دادن نوك جوجه در داخل دستگاه باید سر اورا مقداری بطرف پایین شیب داد .منقارهای سخت باید دقیقاً 2 ثانیه در تماس با تیغه داغ قرار گیرند و این كار توسط تایمركه بر روی دستگاه نوك چین نصب شده انجام می شود .اگر بیش از این مدت نگه داشته شوند استرس زیادی به آنها وارد می شود و اگر زمان كوتاهتر از این باشد منقار مجدداً رشد خواهد كرد .در یك نوك چینی خوب باید در هر دقیقه 15 جوجه نوك چینی شوند .پس از سوزاندن نوك 3000 جوجه ، تیغه را باید تعویض كرد .مراقب باشید كه هنگام نوك چینی چشم جوجه ها داغ نشود .
وقتی جوجه ها بالغ شدند نوك بالائی و پایین بخوبی گرد خواهد شد، ولی باز هم نوك بالائی مقداری كوتاهتر از نوك پایین خواهد بود .این روش نوك چینی تنها در مورد جوجه های سنین 6 تا 10 روزه قابل اجراست .
 

نوك چینی یك طرفه در سن 6 تا 8 روزگی
.در این روش نوك چینی از تیغه های مخصوص استفاده می شود . پرنده بطور جانبی نگه داشته می شود و هر دونوك آن بطور همزمان قطع و داغ میگردد .یك شیب داخلی سبب می گردد كه بخش داخلی نوك بالائی و پایین كوتاهتر گردد .تیغه باید یك ثانیه در تماس با منقار قرار گیرد .براساس این تئوری عدم توانائی پرنده در بستن محكم منقارش سبب می گردد كه نتواند بر پرها نوك بزند و یا دچار همدیگر خواری گردد .این روش مورد قبول همگان نیست چون مزایای كمی نسبت به نوك چینی انسدادی دارد و در اغلب موارد منجر به تولید منقار بهم چسبیده می گردد .
 

نوك سوزی سریع در یك روزگی
.در این روش از یك قوس الكتریكی با ولتاژ زیاد در بین دو الكترود استفاده می شود كه باعث سوراخ كوچكی در نوك بالائی می گردد .در هر ساعت بیش از 2000 جوجه را می توان با این روش نوك سوزی كرد .چند روز بعد نوك بالائی شروع به افتادن می كند و تا 10 روز بعد این عمل كامل گشته و پس از 14 روز كاملاً بهبود می یابد .فقط قسمت بین سوراخ شده و سر جوجه باقی خواهد ماند .

نوك سوزی جوجه یكروزه با تیغه داغ
. روش خاصی از نوك سوزی است كه بیشتر برای جوجه های یكروزه و در كارخانه جوجه كشی استفاده می شود .در این روش بجای قطع نوك، جلوی نوك بالائی را توسط تیغه كند مخصوصی می سوزاند .این تیغه طوری ساخته شده كه یك لایه نازك از نوك بالائی را می سوزاند، به این ترتیب جوجه می تواند بدون حساسیت و به آرامی نوك زده و دان مصرف نماید .انتهای نوك بالائی بدتریج می افتد، به این ترتیب نوك پایین جوجه طبیعی بوده و فقط نوك بالائی سوزانده شده است .
 

نوك چینی بین سنین 6 تا 12 هفتگی
.خیلی از روشهائی كه برای پولتهای نژاد تخمگذار استفاده می شوند .نمی توانند تا پایان عمر از همدیگر خواری جلوگیری نمایند، در نتیجه نیاز به نوك چینی مجدد در سنین 6 تا 12 هفتگی خواهدبود .نوك چینی در این مرحله موجب می شود تا نوكها به وضعیت دائمی خود در آیند ولی استرس زیاد روی وزن آنها تأثیر می گذارد .هركدام از روشهای نوك چینی بر روی وزن بدن تأثیر متفاوتی دارند ولی برتری یك روش بر نوع دیگر براساس كاهش نوك زدنها، همدیگر خواری و عملكرد دوران تولید گله ارزیابی می شود . تحقیقاتی كه در دانشگاه كالیفرنیا انجام شده، برتری كامل عملكرد گله را در سن 6 هفتگی نسبت به نوك چینی در 12 هفتگی نشان می دهد .

طرز كار در نوك چینی سنین 6 تا 12 هفتگی
.از یك ماشین نوك چین الكتریكی استفاده گردد .در مورد پرندگان بین 6تا 12 هفته نوك بالائی و پائینی را از فاصله حدود 45/0 سانتیمتری از جلوی سوراخهای بینی قطع می نمایند، نوك پایینی باید به مقدار ناچیزی بلندتر از نوك بالائی در نظر گرفته شود .در هر مرحله فقط یك نوك قطع می گردد .محل قطع نوك را باید داغ كرد تا قسمت شاخی كاملا گرد شود .
 

نوك چینی در 18 هفتگی
. با توجه به آنچه قبلاً گفته شد، پرندگان ممكن است 2 هفته قبل از شروع به تولید تخم مرغ نوك چینی شوند ولی در این روش قسمت كمتری از نوك برداشته خواهد شد .هر فك بطور جداگانه نوك چینی خواهد شد و نوك پایینی باید حداقل 3/0 سانتیمتر بلندتر از نوك بالائی باشد .
 

نوك چینی مجدد
.اگر نوك چینی قبلی بطور صحیح انجام نگرفته باشد، نوك خیلی از طیور 8 هفته بعد از نوك چینی و یا بیشتر مجدداً رشد خواهد كرد و احتیاج به نوك چینی مجدد خواهد داشت .بطور معمول هرگاه طیور را به هر منظوری گرفتند نوك آنها را كنترل می كنند و در صورت لزوم مجدداً نوك چینی می نمایند .
 

نوك چینی جوجه خروسها
. جوجه خروسهائی كه برای گله مادر نگهداری می شوند نیز باید نوك چینی گردند ولی روش نوك چینی آنها با آنچه تا بحال گفته شد فرق می كند و بستگی به سن آنها دارد .
 

نوك چینی 6 تا 8 روزگی
.نوك چینی انسدادی همانند آنچه درباره پولتها توضیح داده شد انجام می گیرد ، ولی نوك بالائی و پایین به یك اندازه مساوی قطع می گردند .

نوك چینی6 تا 10 هفتگی
. بیش 2/1 نوك نباید قطع گردند .در پن گله مادر نباید نوك خروسهای بالغ را سوزاند .
 

اجتناب از عواقب نامطلوب نوك چینی
هنگامیكه طیور در استرس هستند نباید نوك چینی شوند .هنگامیكه طیور به هر دلیل تحت استرس می باشند نباید نوك چینی انجام گیرد بلكه بایدصبر نمود تا پس از بهبود و برگشت طیور بحالت طبیعی آن را انجام داد .

داروهای سولفوره باعث ازدیاد خونریزی میشوند .
مشخص شده كه بخصوص در مواردی كه نوك چینی در سنین 5روزگی به بالا بوسیله تیغه انجام می گیرد، داروهای سولفوره (بخصوص سولفونامیدها) منجر به طولانی شدن زمان خونریزی می شوند .برای حل چنین مشكلی باید 2 روز قبل از نوك چینی ویتامین Kمحلول در آب مصرف شود .

ماشین های نوك چینی منبع آلودگی هستند .
برای جلوگیری از انتشار آلودگی پس از عمل نوك چینی باید ماشینهای نوك سوزی تمیز و ضدعفونی گردند .اگر چه تیغه داغ كل میكروارگانیسم ها را می كشد، ولی مناطق دیگر دستگاه نوك چین خیلی زود آلوده می گردد .حدود 10 تا 12 روز بعد از نوك چینی تلفات افزایش می یابد (بخصوص وقتیكه نوك چینی در یك روزگی انجام شود.) ارگانیزمهائی كه در دستگاه نوك چین ضد عفونی نشده وجود دارند شامل سالمونلا، استافیلوكوكها، آسپرژیلوس و كلیفرم می باشند .برای جلوگیری از رشد باكتری ها و ارگانیزم های دیگر بهتر است آلودگی دستگاه نوك چین را مرتباً بررسی كنیم .

وسایل آبخوری ممكن است مناسب نباشند .
جوجه های تازه نوك چینی شده در هنگام نوشیدن آب از آبخوریهای فنجانی نوع سوزنی و گاهی آبخوری های چكه ای دچار مشكل می شوند، از اینرو باید آبخوریهای مخصوص جوجه های كوچك را تا چند روز پس از نوك چینی در پن نگه داشت .

افزودن عمق دان در تراف دانخوری .
اینكار باعث می شود كه هنگام دان خوردن، نوك تازه سوزانده شده پرنده به كف دانخوری برخورد ننماید .مسلماً برخورد نوك مجروح با دانخوری باعث كاهش مصرف غذا خواهد شد .

توجه :
وقتی پرندگان در سنین بیش از 10 هفتگی هستند مطمئن شوید كه : نوك چینی در زمان واكسیناسیون انجام نمی گیرد ، بلافاصله پس از نوك چینی طیور تغذیه ننمایند، پس ازنوك چینی میزان آب و غذا را افزایش دهید، نوك چینی در زمانی از روز كه خنك تر است انجام گیرد، در آب و هوای گرم ویتامین Kبه جیره بیفزائید یا اگر پیش بینی می كنید كه خونریزی زیاد خواهد بود 2 روز قبل از نوك چینی ویتامین K به جیره بیافزائید هربار تعداد كمی از طیور را بگیرید .

دقت شود :
كارگران نوك چین باید بدقت آموزش ببینند .نوك چینی كار طاقت فرسائی بوده و انجام صحیح آن نیاز به دقت زیاد دارد .تیغه ها باید كاملاً تمیز بوده و حرارت كافی داشته باشند .میزان نوك سوزانده شده در تمام جوجه ها یكسان و تیغه ها بطور یكنواخت داغ گردند .پولتها بطور ثابت در خلال نوك چینی و گهگاهی نیز در دوره تولید مورد ارزیابی قرار گیرند .


تاریخ : سه شنبه 28 بهمن 1393 | 09:55 ب.ظ | نویسنده : مهران رجبی | نظرات

  • بن تن | قالب وبلاگ | دنیای اس ام اس