تبلیغات
دامپزشکی و اطلاعاتی در رابطه با آن - بیماری گاتین
در اسناد علمی این بیماری با نام بیماری (شفاف شدن سر) به كار برده می شود .هرچند در این بیماری تكثیر باكتری ها در دستگاه گوارش باعث تورم و شفافیت سر می شود، و این كه به طور معمول در این بیماری Streptococcus Bombycia همواره جدا می گردد، ولی به نظر می رسد كه این استرپتوكوك نقش ثانویه را داشته و در ایجاد این بیماری یك ویروس Submicroscopic نقش عمده ای داشته باشد .
در آغاز بیماری كه ضایعات هسته ای ابتدا در اپی تلیوم روده میانی، قابل تشخیص هستند محتوی روده حشره از میكرو ارگانیسمی كه برای ایجاد بیماری به سرعت تكثیر یافته و باعث ایجاد بیماری می گردد عاری است .
ضایعات هیستوپاتولوژیكی در اپی تلیوم روده ای كرم ابریشم تنها به وسیله ویروس ایجاد می شود، به همین دلیل فرضیه عامل ویروسی در بیماری گاتین قابل پذیرش بوده و به علاوه آلودگی استرپتوكوكس همیشه بعد از ظهور ضایعات هسته ای در اپی تلیوم روده مشاهده می شود .اگرچه Streptococcus علت اصلی بیماری نیست اما نقش بسزایی در پیشرفت گاتین ایفا می نماید .
ویروس گاتین خاصیت بیماریزایی خود را به مدت طولانی درگرد و غبار سالن های پرورش حفظ میكند و اگر مقداری از ویروس به وسیله كرم بلع شود، بیماری ایجاد می گردد .آلودگی از طریق تخم ها نیزمی تواند صورت پذیرد زیرا در این مورد شواهدی وجود دارد كه ویروس میتواند ازجدار تخم بگذرد .
شرایط تغذیه نامناسب، تغییر محیط و شرایط پرورش باعث اختلال دستگاه گوارش و زمینه ساز تأثیر سوء ویروس وباكتری گرم مثبت استرپتوكوكوس می گردد .
نشانه های بیماری :
مهمترین علامت این بیماری تورم و شفاف شدن سر در قسمت قدامی است .كم شدن اشتها، دفع مایعی ازدهان كه به وضوح دارای آلكالین بیشتری از ترشحات معمولی است، اسهال شدید كه همراه آن برگهای توت كه نمی توانند درون شكم باقی بمانند، به بیرون دفع می شوند، قسمت های دیگر بدن علاوه بر سر به رنگ زرد روشن درآمده و شفاف می شوند .
وقتی علایم بیماری ظاهر شدند، هم ویروس بیماری و هم استرپتوكوكوس در بدن لارو وجود دارند .كرمهای بیماری اغلب در زیر برگ های توت مخفی می شوند . درمواردی كه كرمها در سنین آخر مورد هجوم قرار می گیرند برای مدتی طولانی و تا زمان مرگ بدون تنیدن پیله در سینی ها باقی می مانند .
 
پیشگیری و كنترل
حفظ بهداشت مراكز پرورش، تغذیه بابرگ توت مرغوب، نگهداری سالنهای پرورش در درجه حرارت و رطوبت مناسب، نظافت و ضد عفونی بستر، جدا كردن كرمهای ضعیف و بیمار از كرمهای سالم، طبق نظر برخی از محققین افزون كلرامفنیكل به غذا باعث بهبود قابل ملاحظه كرمهای بیمار می گردد .
 
 
منبع مورد استفاده:
كرم‌اب‍ری‍ش‍م‌و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌آن‌/ ن‍گ‍ارش‌ع‍زی‍ز اص‍لان‍ی‌، ب‍ا ه‍م‍ی‍اری‌م‍ی‍ت‍را اح‍م‍دی،ت‍ه‍ران‌: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ه‍ران‌)، چاپ اول ، مرداد ۱۳۷۵.


كنترل گروهی بیماری های كرم ابریشم

آنچه تا بحال برنامه ریزی شده و برای آن تلاشی صورت گرفته است، روش های كنترل و مبارزه با
بیماری های كرم ابریشم بطور انفرادی بوده است. اما آنچه كه بطور واقعی باید قبول كنیم و بكار ببندیم، نه مبارزه جداگانه با یك بیماری بلكه كنترل و مبارزه با بیماری ها از طریق اعمال روش هایی برضد كلیه بیماری های كرم ابریشم است. بعلاوه موضوع دیگری را هم كه باید بدانیم، اینست كه نه تنها عامل بیماری بعنوان یك پاتوژن باعث گسترش و اشاعه بیماری می شود، بلكه بسیاری از عوامل دیگر از جمله عوامل زنده، اشیاء، مستقیماً یا غیر مستقیم،
 می توانند مسئول شروع وگسترش بیماری ها شوند. بنابراین برای كنترل و مبارزه واقعی با بیماری ها و حفظ سرمایه نوغان كشور، باید برنامه ها و روش های همگانی پیشگیری و كنترل بیماری ها، كه تمامی فاكتورهای لازمه را در بردارد ،به منظور جلوگیری از آغازبیماری وشیوع آن، تهیه و اجرا شود. در این راستا موارد زیر پیشنهاد می شود.
1- انتخاب گونه های كرم ابریشم مقاوم به بیماری ها.
2- انتخاب تخم كرم ابریشم تضمین شده.
3- بهبودو اجرای صحیح روش های ضد عفونی.
4- تداوم بهداشت در طول دوره پرورش.
5- كاربرد، اتاق و لوازم مناسب پرورش.
6- ارتقاء‌تكنیك و كیفیت تغذیه و پرورش.
 
تالیف : دكتر فخری ایرامنش ، كارشناس كرم ابریشم سازمان دامپزشكی كشور 
 


بیماری خارش سبوس [1]


عامل بیماری خارش سبوس ، مـــایت پدیكولوئیدس ونتریكوسوز (نیوپورت )
 
[2] ( از خانوادة پدیكولوئیدی) می باشد. این انگل در كرم ابریشم از كشورهای  چین، هند و ژاپن گزارش شده است.
 
سیكل زندگی :
مایت ماده بالغ ، لوله‌ای شكل است ، در حالیكه نر بالغ بشكل تخم مرغی می‌باشد. ناحیة سر سه گوش می‌باشد . قسمت سینه‌ای شكمی دارای 4 جفت پا و هر كدام دارای یك چنگال است. این مایت زنده زا یا دارای تخم لاروزا  [3] می‌باشد. در بدن ماده مایت جوان از تخم خارج می‌شود و همانجا شروع به بزرگ شدن می‌كند. هر مایت ماده در حدود 15-100 مایت جوان بدنیا می‌آورند، كه طول بدن این مایت های جوان در حدود 2/0 میلیمتر و برنگ زرد روشن می‌باشند. نرها ابتدا به دنیا می‌آیند و بعد از جفت گیری با چندین ماده ، ظرف یك روز می‌میرد. قسمت عقبی بدن مایت بالغ ماده، كه پر از تخم شده، بزرگتر از معمول و گرد ، به قطری حدود 1 میلیمتر می‌رسد. مایت ماده كه آمادة زایش است، به وسیلة چنگال ها و بادكش های پای خود به میزبان مناسب می‌چسبد, در سال حدود 17 نوبت تولید مثل دارد و زمان هر دورة تولید مثل حدود 18-7 روز است.
 
علائم و آسیب شناسی :
لارو بالغ و شفیره كرم ابریشم مورد حملة این مایت قرار می‌گیرد و بخصوص شفیره و لارو جوان بیشتر دچار می‌شوند. مایت ماده، در قسمت نرم بدن لارو و شفیره، در فواصل بین بندی، جایگزین می‌شود و از طریق پوست تغذیه می‌كند و بتدریج نوعی توكسین ، ز غدد بزاقی این مایت ترشح شده كه باعث مرگ میزبان یعنی كرم ابریشم می‌شود. بعد از وقوع آلودگی میزبان كرم ابریشم بی حال بنظر می‌رسد و غذا نمی‌خورد . بدن برنگ قهوه‌ای كم رنگ در می‌آید و مایعات زرد قهوه‌ای استفراغ می‌كند. دفع مدفوع مشكل می‌شود و مدفوع مرواریدی شكل در قسمت مخرج تجمع پیدا می‌كند. سطح پوست میزبان دارای قسمت های سیاه نقطه ا‌ی سخت و ناصاف می شود. كرم ابریشم آلوده پوست اندازی نمی‌كند و ظرف 2-1 روز می‌میرد . در شفیره آلوده ، ضایعات پوستی زیاد شده، رنگ بدن سیاه و از پیله خارج نمی‌ شوند. لارو های مشكوك باید در یك جعبة مشكی گذاشته شوند و برای مدتی درب جعبه كاملا بسته باشد و بعد می‌توان مایت ها را بوسیله ذره‌بین در كف جعبه مشاهده كرد. زمان وقوع آلودگی از اواسط بهار تا اواخر تابستان می باشد.
 
كنترل و پیشگیری:
- با تشخیص وجود این مایت در محل پرورش و سبدهای پرورش كلا" باید همه وسایل را عوض كرد.
- وسایل پرورش بهتر است با بخار ضدعفونی شود.
- پنبه، كاه برنج و گندم برای خشك كردن، نباید در نزدیكی محل پرورش یا تجهیزات پرورش، نگهداری شوند.
- برای ضدعفونی وسایل و اتاق ها می‌توان ازاسپری سولفور به میزان 30 گرم سولفور درهرمتر مربع یا اسپری اتاق ها و لوازم بااسپری با محلول های مایت كش به رقت 500/1 استفاده كرد.


تاریخ : سه شنبه 28 بهمن 1393 | 11:06 ب.ظ | نویسنده : مهران رجبی | نظرات

  • بن تن | قالب وبلاگ | دنیای اس ام اس