تبلیغات
دامپزشکی و اطلاعاتی در رابطه با آن - بازرسی گوشت

بازرسی گوشت

اصول کلی بازرسی گوشت شامل معاینه دام زنده قبل از کشتار ، بازرسی لاشه و احشاء‌بعد از کشتار و در صورت لزوم انجام آزمایشات مختلف می باشد.

بازرسی قبل از کشتار

در این نوع بازرسی باید حیوانات سالم از غیر سالم تشخیص داده شود . این بازرسی از حداکثر 24 ساعت قبل از کشتار تا چند

دقیقه قبل از کشتار معمولا" در سالن انتظار ،‌در محلی که دام ها آرام و درحال استراحت هستند ،‌انجام میشود . این بازرسی 50درصد عملیات بازرسی گوشت را شامل می شود و علاوه بر اینکه کمک موثری در تشخیص بسیاری و عوارض در هنگام بازرسی پس از کشتار می نماید ، تشخیص بعضی از بیماریها از جمله هاری ،‌کزار ، تب شیر ،    (B.S.E) و بعضی مسمومیت ها که در لاشه هیچ علامتی ندارند و در بازرسی پس از کشتار قابل تشخیص نمی باشند را ممکن می سازد . در بازرسی قبل از کشتار نیازی به مقید کردن و معاینه دقیق دام ها نیست و معمولا" با مشاهده سالم بودن دام تشخیص داده می شود . دام سالم سرحال و کنجکاو بوده و دارای چشم های براق موهای صاف و پوزه مرطوب می باشد . نشخوار می کند و بدنش دارای تقارن دو طرفه است .ترشحی از بینی ،‌دهان ، چشم ،‌واژن و مقعد ندارد و تنفش طبیعی و آرام است . اما دام غیر سالم بیحال است و چرت می زند ، نشخوار نمی کند و معمولا" علائمی از بیماری مثل اسهال ، نفخ ،‌عطسه یا سرفه ،‌لنگش ،‌ترشحات چرکی یا خونی از دهان ،‌بینی،‌مقعد یا واژن ،‌عدم تعادل ،‌لاغری شدید ،‌تنفس غیر طبیعی و .... را نشان می دهد .

دربازرسی قبل از کشتار دام ها به سه دسته تقسیم می شوند .

1- دام های سالم که جهت کشتار روانه کشتارگاه می شوند .

2- دام های دارای عوارض و بیماری های غیر مهم مثل  موضعی ، شکستگی ها ،‌تورم پستان بدون تب ،‌آبسه های موضعی و سطحی .... اینگونه دام ها باید جهت کشتار به کشتارگاه اضطراری فرستاده شوند ودر صورت عدم وجود کشتارگاه اضطراری باید در آخر خط کشتار ،‌کشتار شوند .

3- دام های تب دار و دام هائی که دارای عوارض و بیماریهای عفونی و خطرناکی مثل یرقان ، شاربن ،‌هاری ،‌مسمومیت ،‌کزاز ،‌طاعون ،‌لاغری شدید ، شاربن علامتی ، اغماء‌و .... هستند ،‌اینگونه دام ها بایستی درمان شده یا معدوم گردند و به هیچ عنوان نباید به داخل خط کشتار فرستاده شوند .

توجه : دامی که به تازگی به آن دارو تزریق شده ،‌نباید کشتار شود و در صورتیکه دربازرسی قبل از کشتار تشخیص داده شود باید از ذبح دام جلوگیری نمود و با تحقیق نوع دارو را مشخص کرد و با توجه به نوع دارو ، ذبح دام را چند روزی به تاخیر انداخت و در صورتی که پس از کشتار متوجه تزریق دارو به دام شدیم ،‌انجام آزمایشات مربوطه قضاوت نهائی را مشخص می نماید .

بسیاری از بیماری ها در بازرسی قبل از کشتار تا حدودی قابل تشخیص هستند ،‌از جمله شاربن، شاربن علامتی ،‌بعضی تومورها ،‌پنومونی حاد ، تب شیر ،‌لیستریوز ،‌شبه هاری،‌هاری ،‌کزار ،‌دیفتری گوساله ها ،‌آبله گاوی ،‌اسهال های عفونی ،‌آرتریت و عفونت های سم ،‌جفت ماندگی ،‌عفونت پستان و رحم،‌لاغری شدید ،‌سل ،‌بعضی مسمومیت های گیاهی یا شیمیائی ،‌یرقان ، جرب یا گال ،‌قارچ های پوستی ، عفونت های نای و بینی گاوان (IBR)تب نزله ای بدخیم (MCF)،‌تب برفکی (FMD)و....

بازرسی بعداز کشتار

1-    قبل از پرداختن به بازرسی پس از کشتار لازم است گزارش معاینات قبل از کشتار ملاحظه شود .

2-  این بازرسی باید بلافاصله بعد از کشتار انجام شود ،‌چون اگر  از کشتار دام بگذرد عضلات لاشه سفت شده و بازرسی آن مشکل می شود .

3-    درموقع بازرسی قسمتهای مختلف هردام شامل لاشه،‌سر واحشاء‌بایدمشخص بوده و همراه هم در اختیار بازرس قرار گیرند.

4-  در صورتی که در محل بازرسی برای تامین روشنائی از لامپ استفاده می شود باید از انواعی استفاده شود که تغییری در رنگ لاشه و احشاء ایجاد ننماید .

5-  در حین بازرسی بعد از کشتار باید از ایجاد برشهای بی مورد و اضافی در لاشه خودداری شود ،‌زیرا این امر باعث ورود میکرب ها به داخل لاشه و آلودگی آن می شود .

6-  در کشتارگاه باید آب گرم و سرد پر فشار جهت شستشو وجود داشته باشد ، آب گرم باید 80درجه سانتی گراد حرارت داشته باشد ،‌زیرا در این حالت چربی ها شسته شده و بسیاری از میکروب ها از بین می روند همچنین باید در قسمت های مختلف کشتارگاه دستشوئی و صابون جهت شستشوی دست و وسائل کارگران وجود داشته باشد .

7-  قسمت های آلوده کشتارگاه مثل محل نگهداری پوست و احشاء‌،‌محل تخلیه محتویات شکمبه و روده ها ،‌حمام و توالت باید خارج از سالن اصلی کشتارگاه تا آلودگی به داخل کشتارگاه راه نیابد .

8-  کیست ها و آبسه ها نباید روی لاشه برش داده شوند زیرا لاشه را آلوده میکنند در صورت لزوم لمس شوند و بعد از جدا شدن از لاشه برش داده شوند .عملیات بازرسی پس از کشتار شامل مشاهده ،‌ملامسه ، بوئیدن ( در موارد ضروری و بی خطر مثل بوی ادرار بوی استن  و ..... )‌و برش دادن است .

بازرسی قلب

1-    مشاهده سطح پریکارد جهت پربکاردیت ، آبسه ، کیست ،‌و تومورها

2-    برش طولی بطن های چپ و راست و دیواره بین دو بطن به ویژه جهت سستی سرکوس بویس

نکات مهم وقابل توجه

1-    وجود خونریزی پتشی روی اپی کارد ،‌معمولا" نشانه بیماری های تب دار میباشد

2-  در بطن چپ دام سالم در صورتی که خونگیری خوب انجام شده باشد خون وجود ندارد وجود خون لخته شده در بطن چپ نشانه خستگی ،‌تب ، نارسائی شدید قلبی ، مسمومیت و یا اغماء‌دام در هنگام کشتار و یا خونگیری ناقص پس از کشتار است .

3-  شل بودن عضله قلب هنگام بازرسی نشان دهنده بیماریهای عفونی تب دار ،‌خستگی ,یا بیماری های مزمن تحلیل برنده می باشد .

بازرسی کبد

1- مشاهده و ملامسه کبد به ویژه جهت اکتینوباسیلوز ،‌آبسه و کیست هیداتید

2-برش مجاری صفراوی جهت انگلهایی مثل فاسیولا هپاتیکا,دیکروسلیوم,لینگواتولاسراتا ومرحله لاروی انگل ازوفاگوستوموم

3- برش پارانشیم کبد مخصوصا" جهت سیسی سرکوس بویس

  4- برش غدد لنفاوی پورتال

بازرس دستگاه گوارش

1-    ملامسه نگاری ( رتیکولوم ) جهت جسم خارجی TRP

2-    برش غدد لنفاوی مزانتر در مناطقی که بیماری سل وجود دارد و نیز جهت بیماری یون

3- مشاهده روده ها جهت انتریت (‌روده ها متورم و پرخون می شود ) اسهال و همچنین بیماری یون که دیواره روده ها کلفت و چین خورده میشوند .

بازرسی کلیه

معمولا" کلیه ها تا آخرین مرحله بازرسی از لاشه جدا نمی شوند و در اتمام عملیات بازرسی از روی لاشه برداشته می شوند ،‌جهت بازرسی کلیه ها نیازی به برش دادن نیست و تنها مشاهده و ملامسه صورت می گیرد ،‌کلیه ها جهت نفریت ،‌آبسه و کیست و سل و .... بازرسی می شوند . هر گونه تغییر رنگ و تغییر اندازه باعث حذف کلیه ها می شود .

توجه :

اگر در کلیه ضایعات سلی مشاهده شود کل لاشه باید حذف شود.

بازرسی طحال

مشاهده و ملامسه می شود خصوصا" برای بیماریهای شاربن وسل در هرحالت طحال باید حذف شود.

بازرسی رحم

مشاهده و در صورت لزوم ملامسه می شود. چرکی بودن رحم از روی سطح آن معلوم است و نیازی به برش دادن ندارد در لاشه های آبستن مشکوک به بروسلوز باید بدون برش دادن رحم را از بالای سرویکس قطع نموده و خارج ساخت (‌با دستکش ) رحم به طور کلی حذف می شود .

جنین به دلیل احتمال داشتن آلودگی های میکروبی (‌بروسلوز ،‌سالمونلوز؛لیستریوزو...) و کم بودن ارزش غذائی ( بیش از 90 درصد وزن بدن جنین را آب تشکیل می دهد )‌و همچنین فقیر بودن از نظر  گلیکوژن و عدم تولید اسید لاکیتک در لاشه  باید حذف شود و مصرف آن از نظر بهداشتی ممنوع است .تاریخ : یکشنبه 23 فروردین 1394 | 11:51 ب.ظ | نویسنده : مهران رجبی | نظرات

  • بن تن | قالب وبلاگ | دنیای اس ام اس