تبلیغات
دامپزشکی و اطلاعاتی در رابطه با آن - بازرسی گوشت

بازرسی پستان

تنها مشاهده می شود و باید از برش آنها حتی در دام سالم خودداری شود . زیرا موجب آلودگی لاشه می شوند . پستان ها به طور کلی حذف می شوند ، غدد فوق پستانی نیز جهت ضایعات سل برش داده می شوند . بیضه ها نیز به طور کلی حذف می شوند و نیازی به بازرسی ندارند .

بازرسی لاشه

در گاو در مرحله اول باید لاشه شقه شود تا علاوه بر تسهیل کار بازرسی ، سطح بریده شده استخوان ها قابل دیدن باشد ، بازرسی لاشه شامل موارد زیر است :

1-  مشاهده سطح خارجی وداخلی لاشه ، سطح عضلات ،پریتونیوم,‌دیافراگم ، پرده جنب و محوطه لگنی جهت پرخونی ، خونریزی ، هیپودرما ,محل تزریق دارو ، تومورها ،‌زردی ،‌آبسه ،‌لاغری و انواع تغییر رنگ ها

توجه:

در دام های تب دار و نیز دام هائی که به صورت ناقص خونگیری شده اند سیاه رگهای بین دنده ای ،‌پرخون و تیره رنگ هستند .

2- مشاهده سطح استخوان های بریده جهت سل استخوانی ،‌کیست ها و آبسه ها

3- ملامسه ودرصورت لزوم برش غدد لنفاوی پیش کتفی(prescapular  )،پشت رانی(precrural)وپشت رانی(popliteal) وایلیاک(iliac)

4- برش عضله(triceps bronchi) برای دیدن سیستمی سرکوس بویس

بازرسی پس از کشتار در گوسفند و بز

بازرسی بعد از کشتار در گوسفند شبیه گاو ولی سطحی تر از آن است و شامل موارد زیر است .

1-بازرسی ( مشاهده و ملامسه ) سطح داخلی و خارجی لاشه ،‌عضلات شکم و قفسه صدری ،‌دیافراگم وپریتونیوم ومحوطه لگنی جهت پرخونی ،‌تب ،‌خونگیری ناقص ،‌زردی ،‌انگل هیپودرما و سارکوسیست

توجه :

در گوسفند سطح داخلی مری محل مناسبی برای دیدن انگل سارکوسیست می باشد ،‌معمولا" برای دیدن این انگل پس از بازرسی احشاء‌داخلی باید به سراغ عضلات (‌خصوصا" عضلات قفسه صدری ، شکم و دیافراگم ) و مری رفت.

2-بازرسی ریه ها

شامل مشاهده و ملامسه ریه ها و غدد لنفاوی مربوطه است جهت پنومونی ، ادنوماتوز ( یکی از ضایعات توموری شکل در ریه که در آن ریه چند برابر شده و از حالت اسفنجی به حالت پارانشینی در می آید ) ، کیست ها ،‌آبسه ها ،‌ضایعات انگلی و ...

3-بازرسی کبد

که شامل مشاهده و ملامسه کبد و غدد لنفاوی مربوطه است جهت کیست هیداتید ،‌انگل فاسیولا هیاتیکا ،‌دیکرو سلیوم و سیستی سرکوس تنیوکولیس

4-ملامسه غدد لنفاوی پیش کتفی ،‌پیش رانی ، پس رانی ( واقع در محل اتصالSacrum و آخرین مهر ه کمری ) و فوق پستانی در دام های ماده ومغابنی سطحی در دام های نر جهت ضایعات مختلف

5-بررسی و ملامسه مفاضل جهت آرتریت

7-مشاهده وملامسه قلب جهت پرخونی،‌اپیکاردیت،‌آبسه ها وکیست هابخصوصCysticercus Ovis،‌اگر این انگل درقلب دیده شودقلب حذف میشود

توجه :

در گوسفند و بز نیازی به برش دادن غدد لنفاوی نمی باشد و تنها مشاهده و ملامسه صورت می گیرد .

مهمترین ضایعات عمومی پاتولوژیک

 تب

علائم تب در لاشه عباتند از :

1-    پرخونی عروق خونی خصوصا" سیاه رگها و عروق بافت همبند زیر جلدی

2-    لاشه ظاهری پرخون دارد و رنگ گوشت قرمز تیره می باشد و چربی های زیر پوست صورتی رنگ به نظر می رسد .

3-    اندام های داخلی مثل کبد ،‌کلیه ها و قلب دچار تغییرات و ضایعات مختلفی هستند

4-    جمود نعشی در لاشه رخ نمی دهد و یا سریعا" ایجاد شده و زود از بین می رود .

قضاوت :

حذف کلی لاشه و احشاء‌

خونگیری ناقص

به علل مختلف از جمله کشتار غلط ،‌تلف شدن دام در مرحله بیهوشی ،‌نفخ شدید دام قبل از کشتار و کشتار دام در حالت اغماء‌یا خفگی به وجود آمده و علائم آن عبارتند از پرخونی عروق زیر جلدی ،‌تیرگی گوشت ، پرخونی اندام های داخلی ،‌وجود خون درعروق خونی بین دنده ای و وجود لخته خون دربطن چپ

تفاوت تب وخونگیری ناقص

درلاشه های تب دار معمولا"‌ضایعاتی در اندام های داخلی از جمله کبد وجود دارد و گاهی نقاط خونریزی روی قلب دیده می شود

قضاوت:

در صورت مصرف سریع گوشت اجازه مصرف داده می شود در غیر اینصورت باید از مصرف لاشه خودداری شود زیرا خون محیط مناسبی برای رشد و تکثیر انواع میکروبها در لاشه می باش به اینگونه لاشه ها باید مهر درجه دو زده شود تا سریعا" مصرف شوند

تورم ابریCludy Suelliny

یک تخریب اولیه بافتی است و معمولا"،‌در کبد ،‌کلیه و گاهی عضلات ایجاد می شود ،‌عضو مبتلا بزرگ شده ، رنگ پریده و نرم تر می شود و لایه سروزی یا کپسول آن کدر می گردد ودرحالت پیشرفته شبیه بافت پخته شده می شود جهت تشخیص, کبد را روی میز قرار داده و چند برش عرضی به آن می دهیم در بافت مبتلا لبه های برش از هم باز می شود ولی دربافت سالم لبه ها از هم فاصله نمی گیرد .

قضاوت:

تورم ابری دال بر یک حالت اختلال عمومی و سپتیک در دام است معمولا" اندام های مبتلا را حذف نموده و در بقیه قسمت های لاشه به دنبال ضایعه اصلی به جستجو و بازرسی دقیق می پردازد

تغییرات چربی Fatty Changs

تغییرات چربی دو نوع است

1-  فیزیولوژیک:این حالت در اثر مصرف غذاهای پرچربی ایجاد می شود و تنها در کبد یده میشود ( کبد بزرگتر ، سنگین تر و مقداری متورم است و لبه های آن گرد شده و کپسول درخشنده و طبیعی دارد ) و در صورتی که کبد را برش دهیم لبه های برش از هم فاصله می گیرند و پارانشیم کبد چرب است

قضاوت:

اگر لاشه مسئله دیگری نداشته باشد مصرف آن و مصرف کبد بلامانع است

2-  پاتولوژیک :معمولا" به دنبال تورم ابری به وجود می آید در این حالت عضو مبتلا رنگ پریده بوده و در ملامسه حالت چرب و گریسی داشته و شکننده است و دارای کپسول تیره و چروکیده می باشد بافت کبد در این حالت چروکیده و کوچک تر می شود

قضاوت :

حذف عضو مبتلا و دقت بیشتر در بازرسی لاشه

نکروز

بافت نکروز رنگ پریده بوده و شبیه بافت پخته می باشد

قضاوت:

حذف بافت مبتلا و دقت بیشتر در بازرسی لاشه

کم خونی

اگر همراه با لاغری ،‌خونشاش و زردی باشد ،‌کل لاشه حذف می شود در غیر اینصورت لازم است آزمایشات باکتریولوژی یا شیمیائی انجام شود

ادم یا خیز

وجود مایع در حفرات بدن و یا فضای بین سلولی را خیز گویند

قضاوت :

در صورت وجود مایع در بافت های زیر جلدی و بافت های همبند باید کل لاشه حذف شود در آسیت ( وجود مایه در حفره شکمی ) و هیدروتراکس ( وجود مایع در قفسه صدری ) اکر لاشه لاغر باشد باید حذف شود ودر صورتی که وضعیت لاشه خوب باشد 24-12 ساعت آن را نگه می دارند اگر سطح لاشه و پرده جنب و پریتونیوم خشک شده باشد قابل مصرف است و درغیر اینصورت باید کل لاشه حذف شود .

 لاغری

لاغری دو نوع است

1-  لاغری غیر پاتولوژیک :به دلیل ضعف جیره غذائی و یا تولید بالا به وجود می آید . دراین حالت معمولا" چربی لاشه کم ، سطح لاشه خشک و گوشت تیره تر از حالت معمولی بوده و عارضه دیگری در لاشه دیده نی شود .

قضاوت:

اگر خیلی شدید نباشد ، مصرف لاشه بلامانع است .

2-    لاغری پاتولوژیک

دراین حالت چربی های لاشه حالت ژلاتینی دارد ( به ویژه در ناحیه ایلیاک واطراف قلب و کلیه ) ، سطح خارجی و داخلی لاشه مرطوب است و غدد لنفاوی بزرگ و ادم دار میباشند .

قضاوت:

اگر همراه یک بیماری خاص باشد ،‌لاشه حذف می شود . ولی اگر علائم بیماری خاصی دیده نشود . کشت میکروبی داده می شود و همچنین لاشه را به مدت 24 ساعت نگه می دارند . درصورت منفی بودن جواب آزمایشات و خشک شدن سطوح داخلی و خارجی لاشه می توان ا زلاشه در صنایع غذائی استفاده کرد .

تومورها

در مورد تومورهای خوش خیم و بدخیم اگر تنها در یک نقطه از بدن دیده شوند ،‌حذف موضعی صورت میگیرد و در صورتی که در چند جای بدن مشاهده شوند ،‌کل لاشه را باید حذف نمود .

رنگهای غیر طبیعی در لاشه

آنتراکوز :وجود رنگ دانه سیاه یا آبی مایل به سیاه در ریه و غدد لنفاوی ریه ، این حالت در دامهائی که در حاشیه جاده ها ،‌کارخانجات و کوره های آجرپزی چرا می کنند در اثر استنشاق دود و ذرات کربن به وجود می آید .

قضاوت : حذف ریه

ملانوز: وجود رنگدانه سیاه رنگ ملانین در سلول های پوست ،‌شاخ ،‌مو

تاریخ : یکشنبه 23 فروردین 1394 | 11:58 ب.ظ | نویسنده : مهران رجبی | نظرات

  • بن تن | قالب وبلاگ | دنیای اس ام اس