تبلیغات
دامپزشکی و اطلاعاتی در رابطه با آن - شگفتی های سلول های بدن

دوستان ! همان طور كه راحت نشسته و این سطور را مطالعه میكنید ، چرخشی از فعالیت ها در بدن شما به وقوع می پیوندد . هر ثانیه ، بدون اینكه توجه داشته باشیم ، میلیونها سلول جدید در برنامه مداوم نوسازی خود در بدن انسان تولید میشود .
با توجه به اینكه سلولها بمنزله « خشت» { آجر } در ساختمان همه جانداران هستند ، میتوانند موجب تغییر شكل دادن و دگرگونی شیمیائی گردند ، دائم ویتامین های مختلف تولید كنند ، و هورمون و پروتئین بسازند، سلولها شاهكار شگفت انگیزی به نام « مهندسی بیولوژیكی » را اجرا می نمایند . نمونه بارز آن بارور شدن تخمك انسان است . به محض بارور شدن این یگانه سلول دقیقاً نوع انسانی كه باید به وجود آید ، از تار مو گرفته تا رنگ چشمها را تعیین میكند .
عزیزان ! به این واحد جالب توجه حیات ، یعنی سلول بدن انسان بدقت نگاه كنید . دارای سه قسمت اصلی میباشد : هسته ،‌سیتوپلاسم ، و پرده یا غشاء خارجی . هسته قسمت اجرائی سلول است و ساختار سلول را اداره می كند یعنی این كنترل و اداره طوری است كه سلول ها فقط شبیه خود را تولید می كنند و این مسئله بزرگترین شگفتی درباره ی سلول های بدن انسان است که هر ذهن پرسشگری را به خود جلب کرده ، باعث حیرت می شود . توضیح این شگفتی اینکه : به عنوان نمونه ، سلولهای شش فقط سلول شش ، سلول كلیه فقط سلول كلیه و یا مثلاً سلول کبد فقط سلول کبد را تولید می نماید . به راستی کدام قادر خلاقی جز خداوند یکتا می تواند سیستمی دقیق به این شرح بیافریند؟
دوستان ! آیا تا کنون به این مسأله اندیشیده اید که وقتی عضوی از اعضای بدن ما ضربه می بیند و بخشی از آن پاره ، خراشیده و یا از بین می رود ، چگونه پس از مدتی دوباره به حال عادی بازمی گردد؟ سلولهای بدن انسان با تقسیم ساده خود را ترمیم می نمایند . بدین ترتیب كه از میان ، فرورفتگی پیدا میكنند و این فرو رفتگی عمیق میگردد تا به دو نیم شود و سلولی جدید ، مشابه سلول قدیم به وجود آمده بدین ترتیب محل آسیب دیده ترمیم خواهد شد . سرعت تكثیر سلولی از نقطه ای به نقطه دیگر بدن تفاوت دارد و بر حسب نیاز مكان مربوط می باشد. به طور مثال عمر سلولهای پوستی چهار تا پنج روز است . پوست جدید دائماً از زیر شروع می شود و خود را به سطح می كشاند كه در آنجا مرده و از بین می رود . اصلاً یكی از جالب ترین خواص سلولها توانائی جاودان ماندن آنها است . تنها مسأله ای که در این باره وجود دارد آن است که سلولهای عصبی نمی توانند خود را ترمیم نمایند . در بدو تولد سلوهای عصبی ما كامل می باشند و در تمام طول عمر انسان دارای همان سلولهای اولیه خواهد بود و اگر به عللی یك سلول عصبی از بین برود این نابودی برای همیشه خواهد بود.
یاران ! آیا می دانید که تمام ما انسانها یادگاری از انسان اولیه در بدن خود داریم ؟ از دیگر عجایب درباره " سلول بدن انسان " این است که : هر هسته سلول بدن انسان تقریباً حاوی 46 كروموزم می باشد به استثنای تخمك و اسپرماتوزوئید كه دارای نصف این تعداد كروموزم میباشند . هر كروموزم حاوی ژن یا بذر وراثت می باشد كه دانشمندان معتقد هستند هزار ها از این ژنها در بدن انسان موجود است .
با توجه باینكه پدر و مادر برای موجود جدید تقریباً به مقدار مساوی ژن می دهند ، ژنها مستقیماً از پدر و مادر به فرزند منتقل می شوند ، و این امر از زمان ظهور انسان در كره زمین به همین نحو ادامه داشته است . بنابراین در هر سلول بدن انسانها تكه های كوچك ماده ای وجود دارد كه مستقیماً از انسان اولیه به ما رسیده است . جالب اینجاست که قرآن هم بیان می کند که خلقت انسان از " نطفه " ( که ترکیبی از سلول های زن و مرد است ) می باشد .
عزیزان ! به راستی " سلول ها " این اعضای کوچک بدن انسان ، چه نقشی را ایفا می کنند ؟ آیا چه کار مهمی از آنها ساخته است ؟
به طور كلی سلولها عهده دار دو وظیفه اساسی می باشند . وظیفه اول خوردن غذا و دفع مواد زائد است . و وظیفه دوم سلول در مقابل سلولهای دیگر است
بعضی از سلولها قدرت فوق العاده ای را در حفاظت از بدن از خود نشان می دهند. سلولهای گلبول سفید خون در حال عادی در خون شناورند اما اگر مثلاً انگشتی بریده شود و باكتریها به زخم هجوم آورند آنها به قسمت صدمه دیده یورش برده باكتری را از بین می برند ، و اگر عفونت زیاد باشد برای مقابله با آن بیش از حد تكثیر مییابند .
یاران ! در میان هر سلول ماده ای وجود دارد که دی . ان ای . نام دارد. دی . ان. ای اختصار "دی اكسی ریبو نوكلئیك اسید" است ( اسیدی كه در هسته سلول از قند دی اكسید شده درست شده است ) این ملكول تنها ماشین حیرت انگیز وراثت است ، ولی ماهیت آن بیش از این حرفها است به عبارت دیگر دی. ان . ای خودش زندگی است . دی. ان . ای دارای حافظه ای است كه هرگز از بین نمی رود. دستورات بی شماری را در حافظه خود به ذخیره دارد كه در زمان و مكان معین فرمان ساختن همه سلولها و ساختار بدن را صادر می نماید ، آنها را نمو می دهد و عملیات آنها را در تمام مدت حیاتشان هم آهنگ می سازد. دی. ان . ای در تمام ساختار موجودات زنده چه حیوانات و چه گیاهان موجود در كره خاكی وجود دارد. دی. ان . ای ویژه شما در بدنتان و در هر سلول ، خواه در قلبی كه میزند ، در مو ، ناخن ، كبد یا هر عضو دیگر بدن وجود دارد و اطلاعات كاملی راجع به شما كه فقط مختص شخص شما می باشد با خود حمل می نماید . این دی. ان . ای است كه موجب می شود انواع موجودات زنده به وجود آیند و نوع آن مختص و ویژه هر واحد موجود زنده است و در سراسر گیتی یك دی. ان . ای مشابه با دی. ان . ای موجود دیگر وجود ندارد .
یاران ! اگر بنا باشد كه ماكت دی.ان.ای تنها یك سلول انسان را بصورت حروف الفبا در آوریم و یك ماشین نویس آنرا تایپ نماید حجم آن یك دائرة المعارف یك هزار جلدی خواهد شد !
نتیجه نهائی این که : به گفته ای . بی . ویلسون در كتاب « سلول در حال رشد و وراثت» كلید هر مسأله زیست شناسی را باید سرانجام در سلول جستجو كرد چون هر موجود زنده ای شامل جمعی از سلولها است .تاریخ : دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 | 09:45 ب.ظ | نویسنده : مهران رجبی | نظرات

  • بن تن | قالب وبلاگ | دنیای اس ام اس